วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี2557ในวันที่ 8-11 ตุลาคม 2557


                                              กองเชียร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมการไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

                                  ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 19 กันยายน 2557


                                                                พานของเอกภาษาไทยภาพกิจกรรมวันรับน้องใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2557


                                                               สาวสวยเอกภาษาไทย


                                                      นอน กลิ้ง อาบน้ำเย็นสบายยยยยยย